Treći sastanak partnera u okviru NET-Age projekta (“Promocija regionalnog socijalnog razvoja i podsticanje umrežavanja relevantnih subjekata iz javnog i civilnog sektora na regionalnom nivou u svrhu podsticanja inovacija u pružanju socijalno-zdravstvenih usluga za starije osobe”) održan je u novembru u Novom Sadu. Cilj sastanka bio je da partneri u projektu razmotre Zajednički akcioni plan i usvoje zaključke, kao i da međusobno razmene informacije o toku i napretku projekta.

Pre dela posvećenog sastanku, održan je prvi trening u okviru radnog paketa uspostavljanja uslova za međugranično umrežavanje i zajednički razvoj inovativnih alata za upravljanje i razvoj kapaciteta projektnog osoblja.

Trening ima važnu ulogu, s obzirom na to da teži postavljanju temelja, kako sa teorijske, tako i sa praktične tačke gledišta, u pogledu pomoći starijoj populaciji. Kroz obuke o specifičnim temama, projektno osoblje će imati prilike da međusobno razmeni stečene veštine i znanja. Na prvom treningu, koji je održan u Novom Sadu 19. i 20. novembra, fokus je stavljen na Evropske javne politike po pitanju starenja.

Sastanak partnera održan je 21. i 22. novembra. U okviru prvog dana, akcenat je bio na „Programu mobilnosti“ i definisanju sadržaja za naredni trening. Nakon diskusije, partneri su prezentovali rezultate sa prve Radionice razmene znanja i aktivnosti preduzete po pitanju vidljivosti projekta. U okviru drugog dana prezentovan je opšti pregled projektnih aktivnosti uz osvrt na nivo potrošnje budžeta i razmatranje potencijalnih pomeranja aktivnosti i eventualnih posledica koje bi iz toga mogle da proizađu. Sledeći sastanak partnera će biti organizovan u Crnoj Gori u martu 2014. godine.

Kroz saradnju 13 partnera iz 6 zemalja uključenih u IPA programsko područje, projekat NET-Age ima za cilj da ojača razvojne kapacitete uključenih jadranskih regiona i demografske procese usmerene na inovativne socijalne i zdravstvene usluge, kojima se podržava aktivno starenje i nezavistan život starijih.

Nosilac projekta je uprava Regiona Marche – Jedinica za implementaciju socijalnog planiranja – Odeljenje za socijalnu politiku, iz Italije. Podršku u upravljanju projektom i koordinaciji pruža im SVIM, Regionalna razvojna agencija, koja ima ulogu tehničkog sekretarijata i koja blisko sarađuje sa Regionom Marche u projektnom menadžmentu i koordinaciji, kao i pružanju podrške konzorcijumu u svakodnevnoj realizaciji projekta.

Partneri na projektu su: iz Italije- Volontersko udruženje Regije Marche (AVM) i Regija Emilia Romagna – Odeljenje za promociju socijalnih politika i integraciju imigranata, volonterski rad, udruženja i treći sektor; iz Hrvatske – Grad Split i Udruga MI; iz Albanije – Regionalno veće Lezha i Caritas Albanije; iz Crne Gore- Institut za javno zdravlje i Asocijacija za demokratski prosperitet (Zid); iz Srbije- Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu i Novosadski humanitarni centar (NSHC); iz Slovenije – Opština Kanal ob Soci