Zahvaljujući hitnoj humanitarnoj pomoći koju je obezbedio CARE, naša organizacija je za 10 dana rada na terenu podelila više od 1.000 paketa vode, hrane i higijenskih sredstava izbeglicama sa Bliskog istoka i Afrike.