Studentkinje treće godine Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ danas su bile u poseti našoj organizaciji. U razgovoru sa koordinatorima projekata i administrativnim osobljem, gošće su imale priliku da saznaju čime se bavi jedna humanitarna nevladina organizacija, koje su vrednosti za koje se zalaže i na koji način realizuje svoje programe.

Gošćama su predstavljene ciljne grupe sa kojima NSHC radi, neki od aktuelnih projekata i donatora koji podržavaju naš rad, kao i način na koji NSHC dolazi do podrške za realizaciju projekata. Bilo je govora i o kompetencijama za rad u civilnom sektoru i načinu na koji NSHC dolazi do saradnika.

Poseta je organizovana u okviru kursa Organizaciono ponašanje na grupi Poslovna psihologija, kako bi se studenti upoznali sa radom jedne organizacije civilnog društva. Poseta je takođe bila prilika da se vrednosti za koje se zalažemo promovišu i približe mladim stručnjacima. Nadamo se da će ovakvih prilika biti i ubuduće.