U prostorijama LAG „Srce Bačke“ u Kuli, održan je sastanak sa nekoliko dobitnica SEED grantova i sa menadžerom Lokalne akcione grupe, Bojanom Kovačem. Na sastanku smo razgovarali o mogućnostima za podršku malim lokalnim proizvođačima u okviru SEED Step III programa.
Preduzetnice su pozvane da se prijave sa idejama za unapređenje svog posla – kroz zajedničke inicijative dvoje ili više preduzetnika, ili kroz podršku u daljoj profesionalizaciji svog biznisa.
LAG „Srce Bačke“, kao lokalna mreža za održiv ruralni razvoj, spremna je da podrži zajedničke inicijative malih proizvođača i pomogne u plasiranju i prodaji njihovih proizvoda.