Regionalni SEED program doprinosi zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation (ADA). Program se realizuje u tri faze: prvi period trajao je od 2014. do 2016. godine, druga faza od 2017. do 2019. godine. SEED Step III se nastavlja u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2022. godine.

Novosadski humanitarni centar promoviše zapošljavanje i samozapošljavanje žena i mladih u opštinama Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han.

U prethodnom šestogodišnjem periodu, NSHC je kroz obuke, grantove i mentorsku podršku podržao 31 preduzetničku inicijativu žena i mladih; većina pokrenutih poslova je uspela da opstane i da se razvije. Pored toga, pomogli smo ciljnim opštinama u decentralizaciji mera zapošljavanja, unapređenju lokalnog planiranja zapošljavanja, kao i u promociji samozapošljavanja i socijalnog preduzetništva. Međuopštinski sastanci i saradnja sa Gradom Šapcem su pomogli predstavnicima opština sa juga i severa da upoznaju primere dobre prakse u radu lokalnog Partnerstva za zapošljavanje i izradi lokalnih akcionih planova za zapošljavanje.

U narednom dvogodišnjem periodu u planu je nastavak podrške opštinama Kula i Vladičin Han, dok će Apatin i Surdulica pratiti i učestvovati u većini aktivnosti. Fokus će biti na uspostavljenim strukturama (lokalna partnerstva za zapošljavanje), njihovom osnaživanju i primeni lokalnih planova za zapošljavanje, sa posebnim fokusom na socijalno preduzetništvo i rodnu ravnopravnost. NSHC će podsticati i podržavati zajedničke inicijative i raditi na stvaranju „međuopštinske koalicije za zapošljavanje“.

Takođe će biti nastavljena podrška preduzetnicima koji su ranije dobili grantove i koji su pokazali napredak u radu. Podrška će biti usmerena ka postizanju pune održivosti i potencijala za dalji rast, u formi naprednih specifičnih obuka o marketingu i plasmanu proizvoda, licenciranju ili akreditaciji za pružanje usluga i drugom.

Opštine će dobiti podršku u uvođenju novih programa obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, a time i povećanje šansi za zapošljavanje. U Tehničkoj školi u Vladičinom Hanu biće renoviran i opremljen Centar za obuku u oblasti obrade drveta, koji će se koristiti u okviru nastave za srednjoškolce, ali i kao deo ponude za prekvalifikaciju i obuku odraslih.

Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation (ADA). Partneri u realizaciji programa su TARA International Consulting iz Novog Sada, kao regionalni partner, i organizacija Syri i Vizionit iz Peći.