Novosadski humanitarni centar i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu učestvovali su na drugom internom sastanku u okviru NET-Age projekta (“Promocija regionalnog socijalnog razvoja kroz umrežavanje relevantnih aktera iz javnog i civilnog sektora, kako bi se podstakle inovacije u pružanju socijalno-zdravstvenih usluga za starije”), koji je održan u mestu Leža u Albaniji, 9-10. jula 2013.

NET-Age projekat nastoji da unapredi koordinaciju između aktera iz javnog i privatnog sektora, kako bi se prevazišle prepreke na planu podrške starijim osobama i kako bi se podstakla partnerska saradnja na lokalnom nivou i u celom jadranskom regionu. Ovakva saradnja će doprineti pružanju inovativnih socijalno-zdravstvenih usluga starijim osobama, kako bi vodile aktivan, zdrav i nezavisan život. Inicijativa je zasnovana na partnerstvu 13 organizacija iz zemalja jadranske regije: Italije, Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

Tokom sastanka, predstavljen je opšti pregled aktuelnih dešavanja na projektu, uključujući napredak u realizaciji projektnih aktivnosti. Analizirani su rezultati lokalnih SWOT analiza i o njima se diskutovalo. Grupa eksperata je predstavila Zajednički akcioni plan (JAP) u koji su uključene sinergije, međusobne sličnosti i mogućnosti za saradnju između NET-Age regiona. Cilj JAP-a je stvaranje pogodnih uslova za zajednički prekogranični rad i razmenu znanja između organizacija civilnog društva i donosioca politika, kao i razvoj standardnih metoda za sistemsko socijalno planiranje i pružanje socijalno-zdravstvenih usluga starijim osobama.

Od jeseni ove godine, do maja 2015. planirane su aktivnosti analize stanja u ciljnim regionima za unapređenje javnih politika u oblasti zaštite starijih građana; obuke za predstavnike institucija i organizacija u oblastima EU politika vezanih za starenje, međusektorske saradnje i participativnog planiranja; studijske posete Italiji, Sloveniji i Srbiji, u kojima će učestvovati predstavnici civilnih organizacija i javnih institucija; izrada dokumenata koji će doprineti unapređenju politika i usluga za stare osobe.

NET-Age projekat je podržan u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007-2013, u ukupnom iznosu od 1.880.437,49 evra. Pokrenut je u oktobru 2012. godine i trajaće do maja 2015.

Za dodatne informacije o ovom prekograničnom projektu, možete posetiti sajt: www.net-age.eu.