U nameri da podstakne zapošljavanje i samozapošljavanje žena i mladih u opštinama Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han, Novosadski humanitarni centar raspisuje Konkurs za polaznike PRVOG CIKLUSA OBUKE, koji se sastoji od pet jednodnevnih treninga na teme:

1. Analiza individualnih potencijala i planiranje karijere (analiza i bolje razumevanje sopstvenih potencijala, veština, sposobnosti i interesovanja);

2. Uvod u preduzetništvo (šta je preduzetništvo, organizaciona struktura preduzeća, pravni okvir za započinjanje sopstvenog posla, mala i srednja preduzeća);

3. Biznis plan (šta je poslovni plan, zašto je potreban, kako se pravi biznis plan i kako se koristi u pokretanju i razvoju sopstvenog posla);

4. Finansije i upravljanje resursima, upravljanje preduzećem (knjigovodstvo i finansijska administracija, upravljanje preduzećem, analiza profitabilnosti, strategije rasta, vrednovanje biznisa);

5. Marketing, reklamiranje i odnosi sa javnošću (kako prepoznati ciljno tržište, kako oglasiti svoj posao i unaprediti ga kroz marketing i reklamiranje).

Obuka je besplatna za polaznike – sve troškove snosi organizator obuke. Svih pet jednodnevnih treninga biće održano u navedenim opštinama, od septembra do decembra 2014.

Na Konkurs se mogu javiti zainteresovani stanovnici iz ciljnih opština, uz napomenu da će prednost biti data ciljnim grupama projekta (mladi od 15 do 30 godina starosti i žene bez obzira na godine starosti), a među njima – onima koji u prijavi pokažu najviše zainteresovanosti za pohađanje programa obuke i motivaciju da, nakon obuke, pokrenu sopstveni posao ili aktivno traže zaposlenje.

Odabrani polaznici (po dve grupe od 20-25 osoba u svakoj opštini) imaće obavezu da pohađaju svih pet dana treninga u prvom ciklusu. Polaznici koji pokažu najveći uspeh, biće u prilici da pohađaju i stručnu obuku u DRUGOM CIKLUSU OBUKE (prva polovina 2015.g.), u jednoj od sledećih oblasti:

– proizvodnja organske hrane;

– razvoj lokalnog turizma;

– socijalno preduzetništvo – pomoć u kući starijim osobama.

Najuspešniji polaznici DRUGOG ciklusa obuka imaće mogućnost da, u okviru ovog projekta, dobiju bespovratnu finansijsku pomoć za pokretanje sopstvenog posla u oblasti organske proizvodnje, razvoja turizma i pomoći u kući starijim osobama.

Obuka se organizuje u okviru regionalnog SEED programa (Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja), koji ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u Albaniji, na Kosovu* i u Srbiji. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, čija je partnerska otrganizacija u Srbiji Novosadski humanitarni centar. Program finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrian Development Cooperation. Program se realizuje u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2016. godine.

U prilogu se nalazi tekst Konkursa i prijavni formular.

Apatin – Konkurs

Apatin – Prijava

Kula – Konkurs

Kula – Prijava

Surdulica – Konkurs

Surdulica – Prijava

Vladičin Han – Konkurs

Vladičin Han – Prijava