O usluzi pomoći u kući koju pruža NSHC, nedavno je izvestila i Radio televizija Vojvodine. Prenosimo deo priloga:

Onima kojima je potrebna tuđa nega i pomoć u ovim danima na raspolaganju su gerontodomaćice. Tu uslugu, između ostalog, već godinama pruža Novosadski humanitarni centar, a trenutno 3 negovateljice, uz sve mere predostrožnosti, brinu o potrebama 20 korisnika“, kazala je Ivana Perić, koordinatorka programa kućne nege i pomoći.

„U aprilu i maju je potreba za pružanjem usluga je bila mnogo manja u odnosu na prethodne mesece ali sada način pružanja usluga odnosno dinamika i obim posla se približava januaru gde smo imali najveći broj radnih sati“, dodala je ona.

Zainteresovani za ovaj vid pomoći mogu se obratiti Novosadskom humanitarnom centru svakog radnog dana od 8 do 16 sati na broj telefona 021/423-021 ili putem e-mejla pomocukuci.nshc@gmail.com.