Novosadski humanitarni centar (NSHC) poziva zainteresovane i motivisane mlade ljude (18-30 god.) koji žive u Novom Sadu, Apatinu, Kuli, Surdulici ili Vladičinom Hanu, da se prijave za učešće u programu mobilnosti i obuke za mlade promotere.

Mladi promoteri (takođe poznati kao greeters) su volonteri koji žele dobrodošlicu gostima u njihovom gradu ili regionu. Oni gostima pokazuju svoj kraj kao što bi to radili sa prijateljima ili porodicom. To je oblik socijalnog turizma: stanovnici učestvuju u aktivnostima gostiju, a gosti mogu da upoznaju lokalni život u mestima koje posećuju.

Program mobilnosti i treninga se realizuje u okviru projekta „Mladi promoteri – unapređenje razumevanja, izgradnja interkulturalnih kompetencija“ koji finansira RYCO – Regionalna kancelarija za saradnju mladih. Projekat realizuje NSHC u partnerstvu sa organizacijom Syri i Vizionit i Udruženjem nastavnika i učenika engleskog jezika SOL.

Opšti cilj projekta je da doprinese pomirenju u regionu Zapadnog Balkana kroz povećanje mobilnosti mladih, aktivizma i saradnje. Projekat ima za cilj unapređenje interkulturalnog dijaloga i razumevanja u regionu, te promovisanje interkulturalnih kompetencija kao sredstva za jačanje aktivizma i zapošljavanja mladih. Stoga će za učešće u ovom programu biti izabrana mešovita grupa od 20 mladih ljudi (10 iz Novog Sada, Apatina, Kula, Surdulice i Vladičinog Hana, i 10 iz Peći, Đakovice i Prizrena).

Aktivnosti mobilnosti i obuke će se odvijati u dva dela:

– Prvi deo će trajati 3 dana i održaće se u Peći, sa posetama Đakovici i Prizrenu, oktobra 2018.

– Drugi deo će trajati 3 dana i održaće se u Šapcu, sa posetom Novom Sadu, tokom novembra 2018.

Engleski jezik će biti glavni jezik i koristiće se tokom čitave aktivnosti.

Troškovi obuke, putovanja, smeštaja, ishrane i osveženja će biti u potpunosti pokriveni projektom.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pozivamo da se prijave kandidati i kandidatkinje starosti između 18 i 30 godina, sa dovoljnim znanjem engleskog jezika da mogu da prate obuku. Prednost će biti data visoko motivisanim pojedincima koji su zainteresovani za putovanja, interkulturalno učenje, susretanje vršnjaka iz regiona i regionalnu razmenu. Tokom odabira, pažnja će se posvetiti ravnomernoj rodnoj zastupljenosti. Prednost će takođe biti data mladima iz ugroženih grupa.

Zainteresovani treba da se prijave popunjavanjem formulara za prijavu (LINK ispod teksta) i slanjem na e-mail adresu: mira.nshc@gmail.com. Rok za prijavu je 14. september 2018.

Uspešne kandidate ćemo obavestiti o odabiru do 21. septembra. NSHC zadržava pravo da potencijalne kandidate pozove na razgovor tokom odabira. Finalna lista odabranih biće objavljena do 28. septembra 2018.

Kontakt osoba za sva pitanja u vezi sa ovim Otvorenim pozivom je Mira Novaković Ilin (email: mira.nshc@gmail.com telefon: 021/ 423-024).

Formular za prijavu

Tekst Otvorenog poziva za učesnike

Open Call for Youth Promoters