Zelene površine u parku pored beogradske Autobuske stanice, gde danima boravi na stotine izbeglica, od pre nekoliko dana prekopane su i ograđene visokom ogradom. Radovi se nastavljaju sada i u parku kod Ekonomskog fakulteta, koji će uskoro biti sasvim ograđen.

Još uvek se ne nazire sveobuhvatno i humano rešenje za ljude koji borave i spavaju u ovim parkovima, a tenzije i gužva u ovom delu Beograda rastu. Pristup jedinom centru za azilante u beogradu, koji se nalazi u Krnjači, omogućen je samo onima koji su se registrovali za traženje azila u Srbiji. Većina, međutim, ne želi da traži azil kod nas, već u Mađarskoj, zbog čega se ne registruju.

Izbeglice sada nalaze smeštaj u napuštenim magacinima i drugim ruševnim objekima, što dodatno ugrožava i njihovu i opštu bezbednost u ovom delu Beograda.

Foto: Info Park