Ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Majkl Kirbi, u pratnji osoblja ambasade, posetio je juče NSHC i razgovarao sa koordinatorkom programa, Danijelom Korać-Mandić, voditeljkom pravnog tima Dijanom Malbašom, koordinatorkom volontera Dobrilom Pejin, i volonterkom Nađom Greku.

Najviše pažnje posvećeno je aktivnostima besplatne pravne pomoći za romsku populaciju, i volonterskom programu podrške romskoj deci u učenju, koji realizujemo u tri novosadske osnovne škole.

Uz podršku US Department of State, NSHC već dve i po godine pruža pomoć u ostvarivanju prava najsiromašnijim porodicama i pojedincima iz romske populacije. Najčešće je u pitanju rešavanje problema sa ličnim dokumentima (upis u matične knjige, sticanje lične karte) i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Do sada, ovakvu pomoć od NSHC-a dobilo je više od 800 korisnika.

Dečiji centar je NSHC-ov program podrške romskoj deci u školovanju, sa ciljem da ostanu u školi, uspešno završe osnovnu i nastave školovanje u srednjoj školi i na fakultetu. Program je jedinstven po tome što traje više od 10 godina i što funkcioniše bez budžeta – zahvaljujući volonterima, korišćenju postojećih resursa NSHC-a, kao i povremenoj podršci koju dobijamo od Grada Novog Sada, ERSTE banke, Minakve i drugih donatora. U programu trenutno učestvuje 173 dece, uglavnom osnovnoškolskog uzrasta, sa kojima radi 71 volonter. NSHC se zalaže za podsticanje i podršku Romima u obrazovanju, kao dugoročnom rešenju za problem siromaštva ove populacije.

Ambasador Kirbi je imao priliku da od naše volonterke Nađe, studentkinje završne godine sociologije, koja i sama pripada romskoj populaciji, sazna više o tome sa kakvim se izazovima susreću romske devojčice u školovanju. Nađa je primer deci u Dečijem centru, da se uz upornost i trud može steći kvalitetno obrazovanje i izaći iz siromaštva.

Gosti su nam poklonili krejone, bojice, flomastere i drugi materijal, koji ćemo koristiti na kreativnim radionicama. Zahvalni smo na zainteresovanosti za naš rad i rezultate, kao i na pažnji koju nam je ukazao ambasador Kirbi svojom posetom.