U okviru Kluba „Spajalica“, NSHC organizuje seriju besplatnih radionica o novim tehnologijama za starije osobe. Cilj je da se seniorima olakša svakodnevno korišćenje mobilnog telefona, bankomata, računara i drugih uređaja. U prijatnom okruženju kluba „Spajalica“, seniori mogu da dobiju uputstva i objašnjenja u vezi sa Viberom, elektronskim servisima kao što je e-Uprava, korišćenjem onlajn bankarstva, upotrebom bankomata za podizanje gotovine, upotrebom e-maila i dr. kao i načinima da budu bezbedni na internetu.
Radionice se održavaju tokom oktobra i novembra, četvrtkom od 10.00 do 12.00h, u prostorijama NSHC-a u Novom Sadu, Ulica Arse Teodorovića br.3.
Učešće je potpuno besplatno. Zainteresovane molimo da se prijave na tel. 423-021 ili 423-024, radnim danom od 8 do 16h.
🖇 NSHC promoviše međugeneracijsku solidarnost i brigu za starije osobe, u okviru projekta „Spajalica“ koji podržava @Diakonie Österreich i @Brot für die Welt. Projekat je finansiran sredstvima @Otto per Mille Valdese.