Participativno istraživanje potreba, glavnih problema i potencijala u obrazovanju Roma u Vojvodini

NSHC je, u partnerstvu sa Udruženjem romskih studenata, u toku [...]