Projekat EmSI – Osnaživanje i socijalno uključivanje izbeglica i migranata u Srbiji (Empowerment and Social Inclusion of Refugees and Migrants in Serbia je realizovan u periodu od 22. januara do kraja jula 2018. godine, uz podršku GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije.

Projekat je imao za cilj da podstakne aktivnosti u zajednici za žene i muškarce izbeglice smeštene u prihvatnim centrima Adaševci i Principovac (opština Šid). Organizovane su svakodnevne okupacione, rekreativne, obrazovne i društvene aktivnosti, od posebnog značaja u okolnostima kada stotine ljudi dugoročno borave u izolovanom kolektivnom smještaju. Ovaj projekat je pružio mogućnosti za razvoj profesionalnih veština i osnaživanje izbeglica, a time i boljoj budućnosti za izbeglice i migrante.

U okviru projekta su organizovane obuke za krojenje i šivenje, obuke za molere i radionice za razvoj jezičkih veština. Organizovane su i facilitirane različite okupacione i sportsko-rekreativne aktivnosti. U saradnji sa lokalnom zajednicom, uspostavljeni su kontakti i omogućeno upoznavanje domicilnog i izbegličkog stanovništva, kao i organizovanje zajedničkih sportskih aktivnosti za dobrobit cele lokalne zajednice.