U partnerstvu sa austrijskom organizacijom Volkshilfe Solidaritaet, Novosadski humanitarni centar je počeo realizaciju projekta „MoBUC – Terenska nega i podrška u borbi protiv COVID-19 za starije osobe u ruralnoj južnoj Srbiji“.

Projekat se realizuje u periodu od 01.09.2021. do 28.02.2023. godine i podržan je sredstvima austrijskog Federalnog ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, negu i zaštitu potrošača, i organizacije Volkshilfe Solidaritaet.

Opšti cilj projekta je da doprinese smanjenju socijalnih i zdravstvenih posledica pandemije COVID-19 i uticaja siromaštva na stara lica u izolovanim ruralnim područjima južne Srbije. NSHC-ov terenski tim će u toku projekta poboljšati uslove za samostalan i dostojanstven život starih lica u planinskim selima opštine Vladičin Han,  i doprineti povećanju lokalnih kapaciteta za socijalnu zaštitu i brigu za najugroženije starije osobe. Projekat takođe doprinosi poboljšanju lokalnih prilika za zapošljavanje žena.

Usluge kućne nege i pomoći u kući pružaju se za 170 osoba starijih od 65 godina, u udaljenim selima opštine Vladičin Han: Bogoševu, Vrbovu, Garinju, Kopitarcu, Jovcu, Balinovcu, Belanovcu, Gornjem Jabukovu, Dekutincu, Rdovu, Letovištu, Mazaraću, Manjku, Priboju, Jastrepcu, Mrtvici i Polomu. Njih obilaze gerontodomaćice i gerontodomaćini, najmanje jednom nedeljno, i pružaju usluge prilagođene potrebama svake starije osobe.

Usluge projekta namenjena su osobama kojima je pomoć druge osobe neophodna zbog starosti, niskih prihoda, otežane pokretljivosti, invaliditeta, uticaja COVID-19 i drugih razloga koji zahtevaju pomoć drugog lica. Prioritet imaju oni koji žive u dvočlanim ili samačkim domaćinstvima, bez podrške porodice, u izolovanom okruženju (do kojih je teško doći, npr. samo pešice), i koji su se suočili sa preprekama u pristupu zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama.

Usluge obuhvataju pomoć u održavaju higijene prostorija, u obezbeđenju ogreva, nabavci namirnica i lekova,  plaćanju računa i obavljanju drugih poslova izvan kuće, pomoć u očuvanju i unapređenju pokretnosti starijih, pomoć u održavanju lične higijene, spremanju obroka, kao i psihosocijalna podrška, razgovor i druženje.

U terenskom timu su angažovani i jedna lekarka i jedan socijani radnik, kako bi se po potrebi pružile i stručne usluge informisanja, savetovanja i upućivanja na nadležne ustanove.

U toku projekta, sredinom 2022. godine, objavljena su dva vodiča za pružanje pomoći starijim osobama u kućnim uslovima: „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Život sa demencijom“. Austrijska organizacija Volkshilfe ih je ustupila za prevod i distribuciju u Srbiji, kako bi se onima koji se brinu o starijim članovima domaćinstva pomoglo u stručnim savetima o tome kako da se brinu za stariju osobu.