Informisanje i obrazovanje mladih o reproduktivnom zdravlju je važan činilac u procesu izgradnje ličnog sistema vrednosti i samopoštovanja. Na tome je zasnovano donošenje odgovornih odluka o sebi i svojoj budućnosti. Krajnji cilj je da se spreče brojne neželjene posledice neznanja i predrasuda, ali i da se doprinese razvoju tolerantnih i na poštovanju zasnovanih odnosa među polovima i ljudima uopšte.

Novosadski humanitarni centar (NSHC), u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i lokalnim Kancelarijama za mlade, organizuje kviz-radionice o reproduktivnom zdravlju za mlade uzrasta 15-16 godina u Leskovcu, Vranju, Pirotu, Užicu, Čačku, Bajinoj Bašti, Sremskoj Mitrovici, Aranđelovcu, Zrenanjinu, Vrbasu i Bečeju. Cilj radionica ja da se poveća znanje mladih o ovoj temi i da se podstakne interesovanje za dodatnu edukaciju, kako bi zainteresovani mladi mogli postati vršnjački edukatori.

Pored toga, NSHC će u šest gradova (Loznica, Sjenica, Kragujevac, Kraljevo, Kikinda i Bor) održati dvodnevne radionice za buduće vršnjačke edukatore. Oni će dalje prenositi informacije svojim vršnjacima i biti resurs znanja u svojoj zajednici.

Radionice i obuke vodi dr med. Danijela Korać-Mandić sa saradnicima.

Projekat podržava Populacioni fond Ujedinjenih nacija – UNFPA Srbija, u periodu od 1.3. do 30.11.2020. godine.