Bilten “Reč više” Jul 2007. Tema broja: Inkluzivni model u obrazovanju

Goran Opačić: ''Socioekonomski status izbeglih i raseljenih lica i njihova pozicija na tržištu rada''

Mihail Aranadarenko, Aleksandra Nojković: ''Pregled tržišta rada u Srbiji''

''Obrazovanjem protiv siromaštva'' - Inicijativa za uključivanje Roma u obrazovni sistem

D. Korać-Mandić, M. Novaković: ''Inicijativa za reproduktivno zdravlje mladih, finalni izveštaj''

M. Lazor, S. Marković, S. Nikolić: Priručnik za rad sa decom sa posebnim potrebama