Mentalno zdravlje, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Roma perceptions on gender

Romi i rodna pitanja

Između tržišta rada i ljudskih kapaciteta: Identifikacija jaza, Diskusija

Svi različiti, svi jednaki. Stvaranje inkluzivne kulture, politike i prakese u školama.

Bilten “Reč više” Decembar 2007. Tema broja: Potrebe i problemi mladih