Situaciona analiza obrazovanja i socijalne uključenosti romskih devojčica u Srbiji: CARE Srbija u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom, januar 2011.

Mentalno zdravlje, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Roma perceptions on gender

Romi i rodna pitanja

Između tržišta rada i ljudskih kapaciteta: Identifikacija jaza, Diskusija

Svi različiti, svi jednaki. Stvaranje inkluzivne kulture, politike i prakese u školama.