NSHC radionica o empatiji

NSHC radionica o empatiji u OS PVB, Novi Sad

Ovaj projekat je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada u periodu od 1.5. do 31.12.2023. godine, u ukupnom iznosu od 125.500 dinara.

Sve je veća učestalost poremećaja mentalnog zdravlјa među mladima i opštom populacijom. Kapaciteti postojećih savetovališta u Novom Sadu nisu dovolјni da odgovore na sve veće potrebe, dok su privatne usluge, zbog cene, uglavnom nedostupne nezaposlenim mladima i drugim ugroženim grupama. Višegodišnje iskustvo NSHC-a u pružanju volonterskih usluga psihološkog savetovanja pokazuje da blagovremena, lako dostupna stručna podrška i zdravstveno vaspitanje u velikoj meri pomažu osobama u krizi i riziku od poremećaja mentalnog zdravlјa. Ove usluge značajno doprinose prevenciji i očuvanju mentalnog zdravlјa u celoj zajednici i prevazilaženju problema vezanih za depresiju, anksioznost, autodestruktivna ponašanja, bolesti zavisnosti, nedostatak samopouzdanja, lošu komunikaciju i drugo. Za korisnike iz osetlјivih grupa važno je pružiti dostupnu i blagovremenu podršku, i na taj način očuvati i unaprediti mentalno zdravlјe.

Projekat pruža kontinuirane usluge unapređenja mentalnog zdravlјa za sve građane Novog Sada, a naročito za mlade:

Radionice zdravstvenog vaspitanja o mentalnom zdravlјu koje unapređuju znanje i veštine mladih i doprinose prevenciji mentalnih poremećaja. Organizovano je sedam radionica sa učenicima osmih razreda OŠ „Prva vojvođanska brigada“, na teme razumevanja i prihvatanja drugih, nenasilne komunikacije, empatije, saradnje i timskog rada. Umesto predavanja, deca su kroz igru otkrivala kako je to biti „u tuđim cipelama“ i koliko zajedničkog imaju sa drugarima iz razreda sa kojima se ne poznaju dovolјno. Razmišlјali su o tome koliko je važno da slušaju jedni druge i pokazuju poštovanje prema sagovorniku. Kroz zadatak „napravi dvorac ni od čega“, deca su se oprobala u timskom radu i saradnji.

Učenici su rado prihvatili radionice i prijalo im je što su mogli da se zabave, ali u isto vreme i nešto novo nauče. Ohrabrujuće je da su rado prihvatali angažovanje u timu i sarađivali. Okretanje vršnjacima im je koristilo na nekoliko nivoa: za vežbanje komunikacionih veština, saradnje, dogovaranja, pronalaženje poznatih sadržaja i traganje za kvalitetima koje svako od njih poseduje, kreativnost pri smišlјanju novih rešenja u nepoznatoj situaciji, podsticanje razmišlјanja van okvira i stvaranje nečeg novog. Ovakvim aktivnostima se jača emotivni aspekt razvoja kroz prepoznavanje, razumevanje emocija, adekvatno ispolјavanje i empatisanje sa drugima. U smislu socijalnih veština deca imaju dobrobiti od uvežbavanja slušanja druge osobe, ali i izražavanja, upućivanja molbe, izvinjenja, kritike, pohvale. Veštine nisu urođene, one se usvajaju, vežbaju i primenom postaju deo ustalјenog repertoara ponašanja.“  (iz izveštaja voditelјke radionice Dragoslave Grujić-Savić, dipl. pedagoga)

Individualna savetodavna podrška za očuvanje mentalnog zdravlјa pružana je u direktnom radu stručnih volontera, u prostorijama NSHC-a (Bulevar vojvode Stepe 1 i Arse Teodorovića 3 u Novom Sadu), kao i pružanjem onlajn usluga savetovanja. Onlajn savetovanje se pruža za korisnike koji ne žele susrete uživo ili nisu u mogućnosti da dođu u Savetovalište. Savetodavnu podršku pruža tim stručnih volontera-savetnika (psiholozi i psihoterapeuti), za koje su organizovane dve supervizije od strane sertifikovanog supervizora. Cilј supervizije je da volonteri razmene iskustva o radu sa klijentima i dobiju stručnu edukativnu podršku i usmeravanje.

Promocija mentalnog zdravlјa na društvenim mrežama organizovana je tokom trajanja projekta, kroz objave na teme vezane za mentalno zdravlјe, čime je dosegnuto oko 10.000 lјudi u Novom Sadu i šire. Objave su informativnog i edukativnog karaktera i formulisane tako da povećaju svest javnosti o ovoj specifičnoj problematici, kao i da upute zainteresovane da potraže stručnu pomoć.