Zahvaljujući podršci UNICEF-a, Kutak za majke i bebe u Beogradu nastaviće da radi sa izbeglicama i migrantima tokom aprila, maja i juna ove godine, svakog radnog dana od 9h do 16h. U prva tri meseca ove godine, pružili smo usluge za 403 dece starosti do dve godine i 373 majke, dojilje i trudnice. Usluge Kutka koriste deca i majke koji su u prolazu kroz Beograd, i oni često u naš prostor dolaze sasvim iscrpljeni i u velikoj potrebi za pomoći.

Kutak radi u okviru Miksališta, u Ulici Gavrila Principa 15 u Beogradu, a od kraja 2016. podržava ga UNICEF kako bi se obezbedio integrisani individualni pristup u podršci porodici, zdravlju i ishrani najmlađoj deci i njihovim majkama. Usluge se pružaju kroz saradnju NSHC-a sa Domom zdravlja Zemun, koji angažuje obučene medicinske sestre za pružanje direktnih usluga. NSHC angažuje ženske prevodioce radi lakše komunikacije sa korisnicima.

Ovaj projekat ima specifičan fokus na pružanje podrške, edukaciju i savetovanje o dojenju i ishrani novorođenčadi; promovisanje, zaštitu i podršku optimalnoj ishrani odojčadi i dece, distribuciju vode i hrane za decu i održavanje dnevne higijene, kao i ograničene distribucije higijenskih proizvoda. Imajući u vidu da majke i bebe ostaju u Srbiji nekoliko meseci, Kutak razvija i kapacitete za stimulisanje i poboljšanje emocionalne reakcije kao suštinskog dela hranjenja.

Usluge koje pružaju medicinske sestre (uz podršku prevoditeljki) u Kutku za majke i bebe su usklađene sa Standardnim operativnim procedurama za ishranu odojčadi i male dece: savetovanje / razgovor sa majkom, podrška u ishrani, merenje beba u cilju utvrđivanja uhranjenosti i razvoja, pružanje pomoći u odeći i higijenskim sredstvima, i terenski rad.