U novom Miksalištu (Gavrila Principa 15, Beograd) svakodnevno od 9 do 15h radi Kutak za majke i bebe izbeglice. Zahvaljujući podršci fondacije Terre des hommes, naš tim pruža usluge trudnicama, majkama i najmlađoj deci.

U Kutku mogu da se odmore, okupaju svoje bebe posle dana i nedelja putovanja, da ih nahrane i da se odmore. Dojiljama omogućavamo mirno i privatno mesto gde mogu da nahrane svoju decu. Žene tu imaju priliku da se presvuku, očešljaju, a neke i da odspavaju. Priliku da se odmaraju u bezbednom kutku takođe imaju i bebe, naročito nakon kupanja i presvlačenja u čistu odeću.

Pored pomoći u odeći i obući, usluge koje pruža naš tim obuhvataju i informisanje, besplatan WiFi, pružanje emotivne podrške i prve psihološke pomoći. Za veliki broj majki i dece izbeglica ovo je dragocena podrška na njihovom napornom i dugačkom putovanju.