Novosadski humanitarni centar u saradnji sa Vojvođanskim romskim centrom za demokratiju objavljuje poziv za lokalne koordinatore volontera u gradovima: Beograd, Novi Sad, Subotica, Vršac, Žabalj, Sombor, Šabac i Niš.

Poziv se objavljuje u okviru projekta „Volonterska pomoć u učenju“, koji ima za cilj da pruži podršku romskim srednjoškolcima i unapredi njihov školski uspeh, kao i da smanji jaz između romske i neromske omladine u obrazovanju.

Aktivnosti projekta su volonterske i usmerene na učenike/ce romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole u 8 gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Subotica, Vršac, Žabalj, Sombor, Šabac i Niš) i koji primaju stipendije REF-a (Roma Education Fund) u okviru IPA programa „Tehnička pomoć za sprovođenje projekta Vlade Srbije u oblasti socijalnog razvoja“.

Svi odabrani volonteri/ke će proći obuku o volonterskom menadžmentu, na kojoj će dobiti detaljne instrukcije za dalji rad.

Potrebne veštine / Profil volontera/ke: završena srednja škola; komunikacijske veštine; veštine rada na računaru; iskustvo u volonterskom menadžmentu je poželjno, ali nije neophodno; sposobnost za timski rad i spremnost za izazove; motivisanost, odgovornost, entuzijazam.

Lokalni koordinator/ka volontera je osoba zadužena za organizaciju rada volontera u svom gradu. Uloga lokalnog koordinatora je: Učešće u pozivanju volontera u svom gradu; Učešće u odabiru, prijemu i edukaciji volontera; Praćenje i evidentiranje rada volontera; Pružanje logističke podrške u realizaciji projektnih aktivnosti na lokalnom nivou.

Vreme angažovanja: najmanje 6 meseci, a najviše 18 meseci od početka volontiranja.

Broj volontera/ki: 8 (osam) volontera/ki; po jedna osoba u svakom gradu u kom se sprovodi projekat (Beograd, Novi Sad, Subotica, Vršac, Žabalj, Sombor, Šabac i Niš).