U Beogradu je 29.6.2017. održana nacionalna konferencija u okviru projekta “Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize”, podržanog od strane Evropske unije – programa Evropa za građane i građanke.

Na skupu su predstavljene preporuke kako da se unaprede volonterske usluge u vremenu izbegličke krize. Takođe je diskutovano o aktuelnoj situaciji sa izbeglicama i migrantima u Srbiji, kao i perspektivi projekata i programa NVO-a. U panelima su učestvovali predstavnici istaknutih međunarodnih i domaćih NVO-a: CARE Serbia, SOS Children’s Villages International, Danish Refugee Council, Fondacija Ana i Vlade Divac, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR, PIN – Psychosocial Innovation Network, Save the Children, Médecins Sans Frontières, Info Park i Novosadski humanitarni centar.

Projekat “Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize” realizuje Udruga MI iz Hrvatske kao nosilac projekta, i partneri: Hrvatska mreža volonterskih centara, organizacija Legis iz Makedonije, Novosadski humanitarni centar, Volonterski centar iz Mađarske, Volonterska akcija Šefild iz Velike Britanije i Evropski volonterski centar iz Belgije. Projekat se oslanja na realna iskustva volontera koji pomažu izbeglicama u nekoliko evropskih zemalja.

Foto: Max GM