Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Ministarstvo omladine i sporta započelo izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i pripadajućeg Akcionog plana za period od 2015. do 2018. godine.

S obzirom na to da postojeća Nacionalna strategija za mlade („Sl. glasnik RS”, br. 55/08) i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 7/09) ističu krajem 2014. godine, kao i na to da je odredbama Zakona o mladima („Sl. glasnik RS”, broj 50/11) predviđeno da se strategija za mlade donosi na deset godina Ministarstvo omladine i sporta u maju 2014. godine započelo je proces izrade nove strategije i akcionog plana. Za potrebe izrade strategije Vlada RS je u julu formirala i Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje („Sl. glasnik RS“, br. 81/2014) koja će izraditi prvi radni nacrt nove strategije i akcionog plana. Prema planu izrade za oktobar 2014. godine planirano je održavanje niza okruglih stolova širom Srbije kako bi u sam proces bili uključeni svi relevantni akteri omladinske politike.

Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u navedeni proces, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Resurs centrom za Južnobački okrug – Novosadskim humanitarnim centrom i Resurs centrom za Zapadnobački okrug – Somborskim edukativnim centrom u okviru programa MLADI SU ZAKON, 6. oktobra 2014. godine sa početkom u 11 časova organizuju okrugli sto u Kulturnom centru Novog Sada, Katolička porta 5, u Novom Sadu na kojem će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije i akcionog plana.

Okruglom stolu će, pored predstavnika Ministarstva omladine i sporta, učestvovati i predstavnici lokalnih vlasti, udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, privredni subjekti, mediji, stručna javnost, mladi uzrasta od 15 do 30 godina i drugi zainteresovani učesnici.

Nacrt nove strategije i akcionog plana možete preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta: www.mos.gov.rs ili omladinskog internet portala www.mos.gov.rs/mladisuzakon.

Za više informacija o održavanju okruglog stola možete kontaktorati Resurs centar za Južnobački okrug – Novosadski humanitarni centar: kontakt osoba Dobrila Pejin 069 66 54 23, dobrila.nshc@gmail.com, www.nshc.org.rs.