Služba kućne nege i pomoći u kući Novosadskog humanitarnog centra postoji od 2006. godine, a od 2018. smo licencirani pružalac usluga pomoći u kući (licenca izdata od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja).

Usluge kućne nege i pomoći se pružaju osobama koje su otežano pokretne ili nepokretne usled starijeg životnog doba, bolesti, povrede ili nekog drugog razloga. Pomoć se pruža na teritoriji Novog Sada, u domovima korisnika, a u zavisnosti od individualnih potreba može da obuhvati sledeće vidove podrške:

– Pomoć u održavanju lične higijene (umivanje, kupanje, pranje kose, češljanje, sečenje noktiju, pomoć pri oblačenju i svlačenju, zamena pelena za inkontinenciju, zamena posteljine i sl.);

– Pomoć u obezbeđenju ishrane (zagrevanje i serviranje obroka, priprema lakih obroka i napitaka, pomoć u hranjenju, nabavka namirnica, donošenje gotovih obroka i sl.);

– Merenje krvnog pritiska, telesne temperature, nivoa šećera u krvi;

– Nabavka lekova iz apoteke, nadzor nad uzimanjem lekova i primenom lekarskih saveta, odvođenje na lekarske preglede;

– Pomoć u održanju i unapređenju pokretnosti (pomoć u ustajanju i kretanju);

– Pomoć u održavanju higijene neposrednog okruženja korisnika (brisanje prašine, usisavanje, čišćenje sanitarija, pranje posuđa, uključivanje mašine za veš, prostiranje veša, peglanje, pomoć oko zagrevanja prostorija i sl.);

– Pomoć u zadovoljenju socijalnih i kulturno-zabavnih potreba korisnika i posredovanje u obezbeđenju različitih usluga (nabavka novina, knjiga, pomoć u uspostavljanju socijalnih kontakata, plaćanje računa, pozivanje majstora za popravke uređaja i sl).

Usluge pružaju negovateljice/gerotodomaćice edukovane po programu akreditovanom od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Trajanje posete korisnicima je 1 sat, s mogućnošću povezivanja više sati usluga, po potrebi. U okviru tekućih projekata socijalno ugroženi korisnici usluge dobijaju besplatno, dok se za ostale korisnike koristi skala participacije (učešća) u ceni usluga.

Za dodatne informacije molimo da nas pozovete na tel. (021) 423-021 ili 423-024 svakog radnog dana od 8h do 16h ili nam pošaljete email na adresu: chila.nshc@gmail.com – a mi ćemo odgovoriti u najkraćem roku.