U beogradskom centru REX, 2. marta odigrana je forum teatar predstava „Da li ti želiš? Ja želim…“, nastala u okviru projekta „Inicijativa za obrazovanje romskih devojčica“ koji realizuju CARE Srbija i Novosadski humanitarni centar, uz podršku Austrian Development Cooperation – ADA.

Tema predstave je istraživanje prepreka u obrazovanju romskih devojčica i pronalaženje načina za njihovo prevazilaženje. „Da li ti želiš, ja želim“ je isečak iz realnosti života Roma i Romkinja u Srbiji, i predstavlja mozaik direktnih i indirektnih iskustava učesnica i učesnika projekta. Predstava je inspirisana metodologijom Pozorišta potlačenih i Forum teatra, što znači da publika ima aktivnu ulogu i pozvana je da menja tok predstave, predlažući, i na sceni probajući, rešenja koja mogu doprineti unapređenju obrazovanja romskih devojčica.

Predstava je prikazana u REX-u kao primer dobre prakse, u okviru programa promocije i treninga edukativnog pozorišta i drame kao podsticajnog sredstva uključivanja Roma kroz projekat „Novi kreativni izbori“ Centra za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM, Nacionalnog centra Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA.

Projekat „Novi kreativni izbori“ je pokrenut 2011. godine na Bitef Polifoniji, uz podršku Programa za umetnost i kulturu Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Fondacija za otvoreno društvo Srbije. U 2012. godini deo projekta je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Srbije.

Programski partneri i programska podrška bili su: Bitef Polifonija, Generator, Vranje, Ustanova kulture „Parobrod“, Beograd, Pozorište „Boško Buha“, Beograd, CARE Srbija, Novosadski humanitarni centar (NSHC), Kulturni centar REX.