Fond „Ana i Vlade Divac“ i NSHC organizovali su 27. 9. 2012. „Medijski karavan“ u okviru kojeg je dvadesetak novinara posetilo dve korisničke porodice RAISE projekta u okolini Obrenovca. Tokom posete, prisutnima su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta „Ruralna i poljoprivredna integracija u podržavajućoj okolini“ (RAISE) koji finansijski podržava UniCredit fondacija i UniCredit banka.

139 porodica, kojima je kroz inicijativu Fondacije „Ana i Vlade Divac“ rešeno stambeno pitanje, uključeno je u ovaj projekat. Oni su dobili grantove u vrednosti do 2.000 evra namenjene za započinjanje samostalne dohodovne aktivnosti, za koji je sredstva obezbedila UniCredit fondacija. Najviše je dodeljeno poljoprivrednih grantova (ukupno 90), i to 53 za uzgoj stoke i 37 za uzgoj povrća. Za otpočinjanje zanatskih i uslužnih delatnosti dodeljena su 42 granta, a još sedam iz poljoprivredno-uslužne oblasti. Pored finansijske pomoći, porodicama je pružena podrška ekonomskih stručnjaka, agronoma i psihologa, kroz pomoć u pisanju biznis planova, stručne savete, informisanje, praćenje razvoja posla i ohrabrivanje.

RAISE projekat je jedan od retkih koji na sveobuhvatan način pomaže izbeglim i raseljenim licima da se uspešno integrišu u društvo, da reše probleme stanovanja, nezaposlenosti i socijalne isključenosti. Rezultati projekta su više nego zadovoljavajući: od porodica koje su nekada živele u kolektivnim centrima i koje je odlikovao pesimizam, apatija, beznadežnost – do porodica koje su zadovoljne, pune energije, sa vraćenim samopoštovanjem, porodice koje su preuzele život u svoje ruke i planiraju dalji razvoj