Novosadski humanitarni centar traži saradnike/ce za terenski rad sa izbeglicama, migrantima i tražiocima azila koji borave na području Beograda, Subotice i Šida.

Terenski rad sa izbeglicama, migrantima i tražiocima azila obuhvata jedan ili više sledećih poslova (u zavisnosti od projekta na kojem je saradnik/ca angažovan/a):

– Kontakt sa korisničkom populacijom na području Beograda, Subotice i Šida, uočavanje potreba i pružanje podrške;

– Obilazak korisnika koji borave u neformalnim skloništima u centru Beograda i u Subotici, uočavanje potreba, informisanje i pružanje podrške;

– Praćenje distribucije obroka u tri prihvatna centra na teritoriji opštine Šid (Adaševci, Šid i Principovac);

– Organizacija rekreativnih i okupacionih aktivnosti za korisničku populaciju u Beogradu i Šidu;

– Prevoz i podela humanitarne pomoći namenjene korisničkoj populaciji;

– Vođenje evidencije i dnevno izveštavanje.

Terenski rad je timski (rad u timovima od dvoje ili troje ljudi) i podrazumeva svakodnevni prevoz do mesta rada vozilima NSHC-a (iz Novog Sada do Šida / Beograda / Subotice i nazad). Kandidati/kinje koji žive u Novom Sadu ili u Šidu mogu da nam se jave. Terenski rad je organizovan svakodnevno, radnim danima i vikendom.

Obim angažovanja je u skladu sa potrebama NSHC-ovih projekata i može biti fleksibilan (od nekoliko dana mesečno do punog radnog vremena).

Od kandidata/kinja se očekuje da budu motivisani za rad sa korisničkom populacijom, spremni na uslove terenskog rada, odgovorni, fleksibilni i samostalni u radu. Poželjno je obrazovanje u oblasti humanističkih nauka i iskustvo u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada.

Prednost će imati kandidati/kinje koji:

– Imaju vozačku dozvolu B kategorije i solidno vozačko iskustvo (da aktivno vozi, da nema saobraćajnih prekršaja i da može upravljati kombijem);

– Govore engleski jezik i koriste računar.

Zainteresovane kandidate/kinje molimo da pošalju kratku biografiju i motivaciono pismo isključivo e-mailom, na adresu: kanazirsergej@gmail.com. Prijave ćemo primati do 20. februara 2017. godine, ali vas pozivamo da se javite što pre, jer ćemo razgovore za posao sa onima koji uđu u uži izbor organizovati po prijemu prijava.