Prvi i drugi trening u ciklusu od pet treninga namenjenih ženama i mladima, održani su 6. i 7. oktobra 2014. u Vladičinom Hanu, u okviru SEED programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju.

Tema treninga bila je „Analiza sopstvenih potencijala i planiranje karijere“, a nakon ovog, uslediće i treninzi na teme „Uvod u preduzetništvo“, „Biznis plan“, „Finansije i upravljanje resursima, upravljanje preduzećem“ i „Marketing, reklamiranje i odnosi sa javnošću“. Najmanje 40 žitelja opštine Vladičin Han pohađaće navedene treninge u narednih mesec i po dana. Najuspešniji i najviše motivisani među njima, imaće priliku da nastave obuku u oblasti organske proizvodnje hrane, razvoja lokalnog turizma i socijalnog preduzetništva.

Obuke vode treneri Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, a održavaju se u prostorijama moderno opremljenog “Connection“ trening centra u Vladičinom Hanu.

Obuke se, pored Vladičinog Hana, organizuju još i u Surdulici, Apatinu i Kuli, u okviru regionalnog SEED programa (Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja), koji ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, čija je partnerska organizacija u Srbiji Novosadski humanitarni centar. Program finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrian Development Cooperation.