U okviru NET-Age projekta, koji ima za cilj da unapredi koordinaciju između javnog i civilnog sektora i doprinese pružanju inovativnih socijalno-zdravstvenih usluga za starije osobe, NSHC pokreće pilot projekat “NET-Age volonteri”. Ukoliko želite da deo svog vremena odvojite za volontersku pomoć i podršku starijim osobama u Novom Sadu, pozivamo Vas da se prijavite za organizovanje i vođenje neke od navedenih aktivnosti:

1) Rad sa grupom starijih osoba (npr. u klubu penzionera, ili u domu za starije osobe):

– Radionice (kreativne, edukativne, psihološke i druge), predavanja (o fizičkom i mentalnom zdravlju, pravima starijih osoba, socijalnoj zaštiti, komunikaciji…), prezentacije (na različite aktuelne teme), vođeni razgovori (o književnosti, putovanjima, aktuelnim dešavanjima…); zabavne aktivnosti (razne animatorske aktivnosti).

2) Pomoć starijoj osobi / osobama:

– Posećivanje i druženje, odlasci u šetnju, nabavka knjiga iz biblioteke, čitanje knjiga i novina, pomoć u npr. rukovanju sa ogrevnim drvetom, pomoć u nabavkama, i slično.

Volonteri/ke u treba da zadovolje sledeće uslove:

– Da su motivisani za uključivanje u program volonterske podrške starijima; Da su u pripremi i izvođenju volonterske aktivnosti samostalni, savesni, odgovorni i kreativni; Da su komunikativni i prilagodljivi potrebama starijih osoba sa kojima će raditi; Da se volonterskom zadatku mogu posvetiti u period od najmanje 3 meseca.

Volonteri/ke će biti angažovani dva do četiri puta mesečno na volonterskim aktivnostima, u pojedinačnom trajanju od po najviše 4 sata, na teritoriji Novog Sada.

Na konkurs se možete prijaviti popunjavanjem i slanjem upitnika u prilogu. Prijavu poslati najkasnije do 30.11.2014. godine, na adresu: dobrila.nshc@gmail.com.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem telefona: (021) 423-021; 423-024; 069/665-423 i putem mejla: dobrila.nshc@gmail.com.

Projekat NET-Age je podržan u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007-2013, kao inicijativa zasnovana na partnerstvu 13 organizacija i regiona iz zemalja jadranske regije: Italije, Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

Prijavni obrazac

Poziv za volontere