U okviru SEED programa, u periodu od 6. do 12. maja organizovana je studijska poseta Novom Sadu, Zrenjaninu, Šapcu i Bijeljini. Organizatori posete su bili TARA IC i NSHC, a predstavnici partnerskih organizacija i lokalnih samouprave sa Kosova i iz Albanije imali su priliku da saznaju više o socijalnom preduzetništvu u Srbiji i programima neformalnog obrazovanja, kao i o lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Šapcu i u Bijeljini.

Nakon posete Novosadskom humanitarnom centru i OPENS-u u Novom Sadu, gosti su obišli i Edukativne centre u Novom Sadu i Zrenjanjinu. Tamo su videli programe prekvalifikacije za različita zanimanja. U Šapcu su prisustvovali vežbi lokalnog Štaba za vanredne situacije, tokom koje je predstavljena oprema ya spa[avanje od poplava, kupljena u okviru JENTRAP projekta prekogranične saradnje koji finansira EU. U Bijeljini su predstavljeni rad i rezultati Lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su uspostavljena u nekoliko gradova BiH.

SEED program ima za cilj da podstiče zapošljavanje i lokalni ekonomski razvoj u nekoliko opština ovog regiona. Finansira ga Austrijska rayvojna agencija preko organizacije Volkshilfe. Deo SEED programa su i međusobne posete i razmene primera dobre prakse.