Posle iznenadnog iseljenja i prestanka rada Miksališta u aprilu ove godine, novo Miksalište 2.0 je otvorilo svoja vrata izbeglicama već 1. juna 2016. Nastao kao jedinstven izraz solidarnosti građana prema izbeglicama, ovaj centar za pružanje pomoći ponovo je otvoren u Beogradu, i ponovo u blizini autobuske i železničke stanice, gde većina izbeglica dolazi i provodi vreme.

NSHC je svesrdno pomogao u uređivanju novog Miksališta, a od početka juna svakodnevno tamo pruža pomoć u hrani, higijenskim sredstvima, odeći i obući, kao i usluge pomoći majkama i bebama, usluge psihološke podrške i pomoći, edukativne i kreativne radionice, rekreativne aktivnosti, i drugo. Dnevno kroz Miksalište prođe nekoliko stotina izbeglica, a među njima je veliki broj dece i maloletnika, žena, trudnica i drugih osetljivih kategorija.

Podršku našem radu u Miksalištu daju organizacije CARE International Balkans i Terre des hommes.