NSHC je jedna od organizacija koja je učestvovala u nedavno završenom projektu „Mreža mobilnih timova za pomoć najugrožnijim izbeglicama i interno raseljenim licima“. Projekat je realizovan uz podršku UNHCR-a od periodu od 2000. do 2017. godine, a naša organizacija je imala zadatak da pokriva teritoriju AP Vojvodine.

U direktnoj realizaciji projekta na terenu, u 161 opštini u Republici Srbiji, učestvovale su još i „Snaga prijateljstva– Amity” iz Beograda, „Sigma plus“ iz Niša , „Sunce” iz Kragujevca i „Horizonti” iz Čačka. U periodu od 1. aprila 2000. godine do kraja 2002. godine, projektom je koordinirala japanska nevladina organizacija JEN, a nakon toga, Amity.

Cilj projekta je bio da odgovori na psihosocijalne potrebe izbeglica i raseljenih lica širom Srbije, i da uspostavi mrežu mobilnih timova (MT) za podršku u lokalnim zajednicama. Evaluacija projekta bila je usmerena na prepoznavanje faktora uspešnosti, naučenih lekcija i preporuka za realizaciju sličnih projekata. Analiziran je kontekst u kome se radilo i definisane su naučene lekcije koje mogu biti primenljive za pružanje psihosocijalne podrške aktuelnim izbeglicama i tražiocima azila u Jugoistočnoj Evropi, ili u drugim situacijama izbeglištva i velikih migracija stanovništva.

Ceo izveštaj o evaluaciji možete pročitati ovde: