Resurs centar za Južnobački okrug, Novosadski humanitarni centar (NSHC), uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, raspisuje KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH PROJEKATA U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA, VOLONTERIZMA i HUMANOSTI MLADIH.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici, i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam, volonterizam i humanost mladih širom Srbije!

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje: promovišete solidarnost i humanist, učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme, organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima, učestvujete u akcijama zaštite životne sredine, promovišete međugeneracijsku saradnju, promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade, promovišete zdrave i bezbedne stilove života, podstičete preduzetnički duh kod mladih.

S obzirom na prirodnu katastrofu koja je zadesila Srbiju i potrebe sanacije posledica poplava, neophodno je da svaki omladinski projekat bude i humanitarnog karaktera, i da bude na neki način usmeren na područja pogođena poplavama.

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Južnobačkog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga omladinskog projekta do 25. jula 2014. godine na email: dobrila.nshc@gmail.com ili poštom na sledeću adresu: Novosadski humanitarni centar, Arse Teodorovića 3, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti ovde, ili sa sajta Resurs centra za Južnobački okrug: www.nshc.org.rs, ili na omladinskom Internet portalu: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti Novosadskom humanitarnom centru, putem elektronske pošte na email: dobrila.nshc@gmail.com ili telefonom na broj: 021 423 024 ili na mobilni: 069 665 423.

Prijavi se na konkurs koji traje od 18. juna do 25. jula 2014. godine!

Poziv na konkurs

Smernice za konkurisanje

Obrazac za pisanje predloga projekta