Povodom obeležavanja 20. juna, Svetskog dana izbeglica, Novosadski humanitarni centar (NSHC) i Mikser house organizuju promotivni događaj i tribinu pod nazivom «Mi, izbeglice» koji ‘e se održati 21. juna 2016.g. u 19 časova, u Beogradu, u prostorijama Mikser House, a uz podršku Fondacije Terre des hommes.

Naš cilj je da građanima pružimo priliku da bolje upoznaju izbeglice i probleme sa kojima se one susreću. Na tribini ćemo podeliti iskustva humanitarnih radnika, kulturnih medijatora, ali i samih izbeglica u dosadašnjem toku izbegličke krize. Izložba fotografija Novosadskog humanitarnog centra, koja će biti otvorena do 27. juna 2016. godine prikazaće na koji način i u kakvim uslovima smo pružali pomoć izbeglicama u prethodnih godinu dana. U okviru tribine biće poslužena hrana karakteristična za zemlje Bliskog istoka iz kojih dolaze izbeglice.

Promotivni događaj i tribina „Mi, izbeglice“ organizuju se u okviru Projekta pomoći ugroženoj izbegličkoj deci i njihovim porodicama, koji, uz podršku fondacije Terre des Hommes, od oktobra 2015.g. realizuje Novosadski humanitarni centar. Cilj projekta je da pruži psihosocijalnu podršku, informisanje i materijalnu pomoć najugroženijoj izbegloj deci i njihovim porodicama. U novom Miksalištu otvoren je Kutak za majke i bebe, mesto gde majke mogu da presvuku, okupaju i nahrane svoju decu. U kutku deca i majke mogu da se odmore i odspavaju. Materijalnu pomoć u odeći, obući i higijenskim sredstvima kroz ovaj projekat do sada je dobilo 28.617 izbeglica; 2.806 izbeglica dobilo je prvu psihološku pomoć, a oko 9.000 dece izbeglica je učestvovalo u rekreativnim aktivnostima.