Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, ustanovila je Evropska komisija 2007. godine. Ovaj dan je posvećen aktivnostima koje imaju za cilj da podignu svest o trgovini ljudima i omoguće razmenu informacija i znanja u borbi protiv trgovine ljudima, kao jednog od najgrubljih oblika kršenja ljudskih prava.

Procenjuje se da se danas u svetu neverovatnih 27 miliona ljudi drži u ropskom položaju, protiv njihove volje, što je više nego ikad do sada u istoriji ljudske vrste. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ljudima, a zarada ostvarena od trgovine ljudima procenjuje se i na 60 milijardi dolara godišnje.

Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima, a prema zvaničnim podacima i podacima nevladinih organizacija, žrtve u Srbiji su u najvećem broju domaće državljanke i državljani (2015 – 92,5%), koji se eksploatišu pre svega na teritoriji Srbije (2015 – 67,5%). Veliki procenat identifikovanih žrtava trgovine ljudima su deca (2015 – 60%). Žrtve su najčešće izložene seksualnoj ekspolataciji (2015 – 55%), ali su prisutni su i drugi oblici trgovine ljudima (radna eksploatacija, prinudna prošnja, prinuda na vršenje krivičnih dela, prinudni brak).

Iako je najveći broj žrtava, naših državljana i državljanki, u najvećoj meri eksploatisano do 100 km od mesta u kom žive, zabrinjavajuća je činjenica da je i danas jedna od najvećih predrasuda o trgovini ljudima da se to ne dešava sad i ovde!

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima želimo da podsetimo javnost, a posebno mlade ljude, da veća svest ljudi o ovom problemu vodi ka snažnijem otporu protiv jednog od najsurovijih oblika kršenja ljudskih prava i da je svako od nas dužan da, onoliko koliko je u mogućnosti, doprinese borbi protiv trafikinga jer žrtva može biti svako i ovo je PROBLEM KOJI SE TIČE SVIH NAS!

Tekst je preuzet sa stranice inicijative „Sloboda nema cenu“, u kojoj učestvuje i NSHC: https://www.facebook.com/SlobodaNemaCenuSNC/