Od 15. do 19. juna 2015. godine, predstavnici NSHC-a i opština Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han, imali su priliku da borave u studijskoj poseti ustanovama i organizacijama u Beču koje se bave zapošljavanjem mladih.

U poseti su učestvovali i predstavnici partnerskih organizacija na SEED programu, Syri i Vizionit iz Peći i CDC-TFF iz Tirane, kao i predstavnici opština u kojima ove organizacije realizuju programske aktivnosti. Takođe, u poseti su učestvovali i biznis konsultanti i predstavnici konsultantske kuće „TARA International Consulting“.

Poseta je organizovana u okviru regionalnog SEED programa (Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja), koji ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, čija je partnerska organizacija u Srbiji Novosadski humanitarni centar. Stručnu podršku realizaciji programa i izgradnji kapaciteta pruža konsultantska kuća „TARA International Consulting“. Program finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrian Development Cooperation.