U Osijeku je 23.9.2021. održana završna konferencija projekta „Inkluzivna zajednica“.
Partneri na projektu – DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Novosadski humanitarni centar, Grad Osijek, Crveni Križ Osijek i Pokrajinski Zavod Za Socijalnu Zaštitu predstavili su zajednička postignuća i inovacije nastale kroz prekograničnu saradnju Hrvatska – Srbija u području socijalne uključenosti, razvoja koncepta inkluzivnih zajednica i pružanja socijalnih usluga.
Kao jedan od rezultata, pokrenut je i Društveni centar u Novom Sadu, u okviru kojeg će nastaviti sa realizacijom naš program „VoZ – Volonteri za zajednicu“. Otvaranje novih prostorija Centra očekujemo u narednim nedeljama.