NVO Atina u partnerstvu sa Novosadskim humanitranim centrom i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije sprovodi projekat „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“.

Projekat finansira Delegacija Evropske unije i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u okviru Programa jačanja civilnog društva. Projekat će se sprovoditi do kraja 2013. godine, a za cilj ima da se unaprede kapaciteti lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva za efikasno učešće u prevenciji trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovine ljudima.

Za 27. februar 2013. godine u 12 časova zakazana je pres konferencija u Medija centru u Beogradu, na kojoj su učešće potvrdili Mitar Đurašković, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromašta Vlade Republike Srbije, kao i menadžerka projekta i direktorka NVO Atina Marijana Savić.

Cilj konferencije je da se najave glavni ciljevi projekta koji su usaglašeni sa dokumentom Nacionalnog plana akcije za borbu protiv trgovine ljudima 2013-2018:

– Umrežavanje i jačanje relevantnih lokalnih ustanova u čijem je mandatu borba protiv trgovine ljudima, kako bi se pružala bolja podrška ugroženim grupama, kao i

– Formiranje lokalnih mreža predstavnika ustanova i organizacija u Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Kragujevu, Vranju i Subotici. Pored predstavnica/ka iz policije, u ovim mrežama učešće će uzeti i predstavnice/ci tužilaštava, centara za socijalni rad, škola, zdravstvenih ustanova, lokalnih vlasti, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta, Kancelarija za mlade i organizacija civilnog društva.

Ovakvo umrežavanje ustanova i organizacija biće značajan resurs za planiranje i sprovođenje aktivnosti prikupljanja podataka o fenomenu trgovine ljudima i jačanja kapaciteta lokalnih zajednica za suzbijanje ovog fenomena.