Promotivni događaj i tribina pod nazivom „Mi, izbeglice“ održani su 21. juna 2016.g. u Beogradu, u prostorijama Mikser House, a uz podršku Fondacije Terre des hommes.

Građanima smo pružili priliku da bolje upoznaju izbeglice i probleme sa kojima se one susreću. Na tribini smo podelili iskustva humanitarnih radnika, kulturnih medijatora, ali i samih izbeglica u dosadašnjem toku izbegličke krize. Izložba fotografija Novosadskog humanitarnog centra, otvorena do 27. juna, prikazuje na koji način i u kakvim uslovima smo pružali pomoć izbeglicama u prethodnih godinu dana. U okviru tribine poslužena je hrana karakteristična za zemlje Bliskog istoka iz kojih dolaze izbeglice.

Ovaj događaj je organizovan u okviru Projekta pomoći ugroženoj izbegličkoj deci i njihovim porodicama, koji, uz podršku fondacije Terre des Hommes, od oktobra 2015.g. realizuje Novosadski humanitarni centar. Cilj projekta je da pruži psihosocijalnu podršku, informisanje i materijalnu pomoć najugroženijoj izbegloj deci i njihovim porodicama. U novom Miksalištu otvoren je Kutak za majke i bebe, mesto gde majke mogu da presvuku, okupaju i nahrane svoju decu. U kutku deca i majke mogu da se odmore i odspavaju. Materijalnu pomoć u odeći, obući i higijenskim sredstvima kroz ovaj projekat od oktobra 2015. do juna 2016. je dobilo 30.000 izbeglica; 2.800 izbeglica dobilo je prvu psihološku pomoć, a oko 9.000 dece izbeglica je učestvovalo u rekreativnim aktivnostima.