Tribina „Humanitarni odgovor na izbegličku krizu“ održaće se u petak, 26. avgusta, u Radio kafeu, Miletićeva 45, sa početkom u 19h. Tribina je organizovana uz podršku Fondacije Terre des hommes, u okviru Projekta podrške ugroženoj izbegličkoj deci i njihovim porodicama.

Evropa se suočava sa izbegličkom krizom koja nije zapamćena od vremena Drugog svetskog rata. Srbija je jedna od zemalja ”Balkanske rute” kroz koju su prošle stotine hiljada izbeglica na putu do zemalja Zapadne Evrope. Na tribini će biti govora o iskustvu humanitarnih radnika i kulturnih medijatora tokom njihovog rada sa izbeglicama u prethodnih godinu dana.

Izložba fotografija NSHC-a pripremljena za ovu priliku prikazaće kako smo pružali pomoć izbeglicama tokom jeseni, zime i proleća 2015/2016.g. Dobro došli!