Povodom ukazivanja na problem pristupa zdravstvenoj zaštiti trudnica i porodilja bez overene zdravstvene knjižice, i nedosledne primene Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja od strane Doma zdravlja „Novi Sad“, NSHC je dobio dopis Pokrajinskog ombudsmana koji nas je izvestio da su uočene nepravilnosti otklonjene i da su uspostavljeni tehnički uslovi da se ovoj kategoriji lica pruži zdravstvena zaštita.

Pokrajinski ombudsman je pokrenuo postupak radi otklanjanja nepravilnosti i obratio se Domu zdravlja „Novi Sad“, koji je obavestio Ombudsmana da su zdravstveni radnici upoznati sa odredbama zakona i instrukcijama RFZO u vezi sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu porodilja, trudnica i dece, i da će sprovesti mere kako se načinjeni propusti ne bi ponovili.

Savetnici za zaštitu prava pacijenata u Gradu Novom Sadu su povodom ovog slučaja naveli da su se obratili članu Gradskog veća Grada Novog Sada nadležnom za zdravstvo, koji ih je obavestio da je preuzeo aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se obezbedili uslovi za pružanje zdravstvene zaštite trudnicama i porodiljama u skladu sa zakonskim propisima.