U Novom Sadu je 23. decembra 2016. godine potpisan Memorandum o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama, koju čini više institucija i organizacija na teritoriji Grada. U ime Grada Novog Sada, Memorandum je potpisala pomoćnica gradonačelnika Novog Sada, Ljilјana Koković.

Članovi Lokalne mreže su lokalne ustanove socijalne i zdravstvene zaštite, policija i tužilaštvo, organi lokalne samouprave i Autonomne Pokrajine Vojvodine, Nacionalna služba za zapošlјavanje, filijala za Grad Novi Sad, Kancelarija za mlade Grada Novog Sada, Zaštitnik građana Grada Novog Sada i organizacije civilnog društva – među kojima i NSHC.

– Potpisivanjem ovog Memoranduma nastojimo da bolјom koordinacijom relevantnih činilaca sprečimo diskriminaciju i omogućimo adekvatnu zaštitu prava lјudi. Obaveza državnih organa i civilnih organizacija je da preduzmu sve moguće mere prevencije, a kada je reč o diskriminaciji osoba po bilo kojem osnovu, najbolјi način da se to spreči jeste edukacija koja bi predupredila stvaranje predrasuda. Nedovolјna ili loša informisanost doprinosi stvaranju predrasuda na osnovu kojih i nastaje diskriminatorsko ponašanje – rekla je Ljilјana Koković i dodala da nacionalna, verska, politička, seksualna i druga opredelјenja ne smeju imati uticaja na tretman lјudi u bilo kojoj sferi života jer lјudska prava važe za sve lјude bez izuzetka.

Aleksandra Gavrilović je u ime organizacije „Labris“ izrazila zadovolјstvo zbog potpisivanja Memoranduma, jer se, kako je istakla, LGBT osobe svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom.

– Ovo je izuzetno važan korak koji može konkretno da pomogne da se smanji diskriminacija za osobe ove populacije čiji je svakodnevni život ispunjen diskriminacijom, vređanjima i čestim fizičkim napadima. Osnivanje lokalnih multisektorskih mreža i uklјučivanje različitih aktera je samo jedan od koraka ka unapređenju poštovanja lјudskih prava u Srbiji. Unapređenje položaja LGBT osoba u lokalnim zajednicama je prvi korak ka stvaranju društva bez razlika u kome će nasilјe biti svedeno na najmanju moguću meru – rekla je Aleksandra Gavrilović.

Pored Beograda i Pančeva, Novi Sad je treći grad u Srbiji u kojem je Memorandum potpisan, a taj primer će slediti Subotica, Kragujevac, Niš i Novi Pazar.

“Umreženi za pobolјšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” je dvogodišnji projekat namenjen unapređenju lјudskih prava LGBT osoba, koji stimuliše politički dijalog i primenu međunarodnih i evropskih standarda u toj oblasti. Projekat sprovodi Organizacija za lezbejska prava „Labris“ uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.

(Tekst i fotografija preuzeti sa www.novisad.rs)