Prvi sastanci sa predstavnicima ciljnih opština Apatin i Kula održani su 25. i 26. februara. Projektni tim je posetio opštinske uprave, kancelarije za mlade i lokalne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, a tom prilikom upoznao i razgovarao sa nekoliko predstavnika civilnog sektora iz ovih opština.

Sastanci su bili prilika da se predstave ciljevi SEED programa i najave aktivnosti koje su planirane za prvu polovinu godine. Takođe, lokalni akteri su pozvani da se uključe u aktivnosti i doprinesu naporima da se podstakne preduzetništvo žena i mladih, a sa tim i lokalni ekonomski razvoj.

Cilj programa je da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u Albaniji, na Kosovu* i u Srbiji. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Program se realizuje u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2016. godine.

Fotografija: Projekti tim u raygovoru sa predstavnicima opštine Kula (foto: NSHC)

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.