U Novom Sadu je 23.3.2017. održana Druga međunarodna konferencija u okviru projekta “Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize”, podržanog od strane Evropske unije – programa Evropa za građane i građanke.

Projekat realizuje sedam organizacija civilnog društva: Udruga MI iz Hrvatske kao nosilac projekta, i partneri: Hrvatska mreža volonterskih centara, organizacija Legis iz Makedonije, Novosadski humanitarni centar, Volonterski centar iz Mađarske, Volonterska akcija Šefild iz Velike Britanije i Evropski volonterski centar iz Belgije.

Projekat se oslanja na realna iskustva volontera koji pomažu izbeglicama u nekoliko evropskih zemalja. Na osnovu toga se i formulišu preporuke o tome kako da unaprede volonterske usluge u vremenu izbegličke krize. Te preporuke će, na nivou Evropske unije, biti od koristi organizatorima volontera, volonterima, drugim zainteresovanim stranama koje su uključene u upravljanje krizama (vojska, policija, civilna zaštita, vladine organizacije i sl), a najviše od svega – ljudima u nevolji.