U okviru projekta „Pomoć na putu“ (Help on the Route) koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa ASB-om, NSHC-om i MHC-om, a uz podršku EU – EIDHR programa, otvoren je poziv za grantove za nevladine organizacije iz Srbije i Makedonije.

Program grantova ima za cilj da poboljša efikasnost rada 20 lokalnih organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć migrantima (15 u Srbiji i 5 u Makedoniji). Lokalne organizacije koje direktno pomažu migrantima su u poziciji da identifikuju i nezavisno izveštavaju o kršenju ljudskih prava migranata, kao i da pomognu u zaštiti njihovih prava. U okviru ove podrške, kapaciteti organizacija će biti razvijeni da bi im se omogućilo da kompetentno postupaju u situacijama kršenja ljudskih prava migranata, i da koriste mehanizam brzog odgovora koji će biti uspostavljen u okviru projekta.

Pozivamo organizacije civilnog društva da se prijave do 21. aprila 2017.

Više informacija naći ćete na sajtu Fondacije Ana i Vlade Divac