Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, a u izdanju Fakulteta za evropske pravno-političke studije i Novosadskog humanitarnog centra, objavljena je monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“ autora doc. dr Aleksandra Matkovića.
.
Kako navodi recenzent Dragoljub B. Đorđević, reč je o vrednom delu koje može da služi na čast i naučno mnogo razvijenijim sredinama. Ono će zanimati pravnike i kriminologe, sociologe i socijalne radnike, psihologe i politikologe, etnologe i antropologe, donosioce odluka, novinare, studente… Nataša Mrvić Petrovć u svojoj recenziji navodi da se radi se o malo izučavanoj pojavi sa stanovišta pravne nauke, naročito u nas, pa otuda ova  monografija predstavlja naučni doprinos izučavanju jedne zanimljive pojave koja ima svoju psihološku i sociološku dimenziju, šti autor pravilno uočava i ističe.
.
Monografiju možete potražiti u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu i u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.