NSHC zapošljava negovateljicu / negovatelja za poslove pomoći u kući starijim osobama, na pola radnog vremena sa mogućnošću povećanja do punog radnog vremena.
Mesto rada je Novi Sad. Poslovi obuhvataju:
  • Pomoć u održavanju higijene stana: pomoć pri pranju i održavanju higijene posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
  • Pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, pripremu lakih obroka, pripremu osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;
  • Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva;
  • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, podsticanje socijalnih kontakta, i dr.;
  • Nabavku lekova i primenu saveta lekara, pratnja na lekarske preglede;
  • Saniranje i negu manjih povreda (ogrebotine, male posekotine i slično), kontrolu vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska, telesne temperature i dr.).
Molimo zainteresovane da nam pošalju svoju kratku biografiju na email: pomocukuci.nshc@gmail.com najkasnije do 20.10.2022.
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na tel. (021) 423-021 ili 423-024 svakim radnim danom od 9.00 do 16.00h.