Od 2003. godine, NSHC okuplja i pruža podršku grupi volontera koji pomažu siromašnoj deci osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta da završe školu. Inicijativa je nastala nakon završetka projekata i prestanka finansiranja ovih aktivnosti: uvidevši potrebu, značaj i rezultate ovakvog rada, osoblje NSHC-a je odlučilo da nastavi rad angažovanjem volontera i sopstvenih resursa, uz povremenu simboličnu podršku raznih donatora. U početku, ovaj projekat je dobio naziv „Romski dečiji centar“, ali je kasnije ime promenjeno u „Dečiji centar“: u fokusu naše pažnje je dete kome je potrebna podrška, bez obzira na etničku ili bilo koju drugu pripadnost.

Dečiji centar je sa godinama rastao i razvijao se, zahvaljujući entuzijazmu i trudu brojnih volontera. Svako od njih dao je vredan i poseban doprinos ispunjavanju naše misije. Sa vremenom se sve više volontera javljalo NSHC-u sa željom da volontira baš u Dečijem centru. Naše aktivnosti, koje smo isprva organizovali u iznajmljenom prostoru u Temerinskoj ulici, postepeno su prešle u Osnovnu školu „Jožef Atila“ na Telepu, da bi nam se u poslednjih godinu dana javile još tri škole, zainteresovane da i kod njih organizujemo ove aktivnosti.

Danas se aktivnosti podrške u učenju realizuju u četiri osnovne škole u Novom Sadu: OŠ „Veljko Vlahović“, OŠ „Marija Trandafil“, OŠ „Jožef Atila“ i OŠ „Nikola Tesla“.

Šta se organizuje u Dečijem centru?

1. Pomoć u učenju – dopunska i po potrebi individualna nastava održava se za decu osnovnoškolskog i srednješkolskog uzrasta, a obrađuje se školsko gradivo (pomoć pri izradi domaćih zadataka, priprema za popravne ispite, prijemne ispite za srednje škole i sl.). Pored toga, oformljena je i grupa za rad sa decom koja ne pohađaju školu, u kojoj se radi na njihovom opismenjavanju.

2. Kreativne/edukativne radionice – aktivnosti važne za razvijanje socijalnih veština i samopouzdanja.

3. Psihološka podrška – ohrabrujemo decu i roditelje da ne odustaju od škole, jer je obrazovanje jedino dugoročno rešenje za izlazak iz „začaranog kruga” siromaštva.

4. Materijalna podrška – koliko god smo u mogućnosti, pomažemo porodicama u školovanju dece. Matrijalna pomoć podrazumeva pomoć u školskom priboru, udžbenicima i odeći, do kojih dolazimo putem humanitarnih akcija i donacija građana. Svakog decembra organizuje se velika akcija prikupljanja i podele novogodišnjih paketića (“Budi Deda Mraz!”).

5. Socijalizacija – organizujemo izlete i druženja sa decom iz drugih škola i ustanova, kao što je SOS Dečije selo u Sremskoj Kamenici. Posećujemo razna kulturna dešavanja u gradu poput predstava u Pozorištu mladih, Noć muzeja, Dunavske noći, Adice, Raspustilište, Festival nauke, a svakog septembra tradicionalno se organizuje izlet sa ERSTE bankom na Frušku Goru.

Naše aktivnosti podržava Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu.