Kutak za majke i bebe u Beogradu (u Ulici Gavrila Principa 15 – „Miksalište“) otvoren je juna 2016. godine uz podršku Fondacije Terre des hommes. Od tada je bez prekida radio do aprila 2019, pružajući usluge najugroženijim izbeglicama i migrantima – deci i majkama – koji su se nalazili u tranzitu kroz Beograd. Od novembra 2018. Kutak je podržavao UNICEF, kako bi se obezbedio integrisani individualni pristup u podršci porodici, zdravlju i ishrani najmlađoj deci i njihovim majkama.

Usluge su se pružale kroz saradnju NSHC-a sa Domom zdravlja Zemun, koji angažuje obučene medicinske sestre za pružanje direktnih usluga. NSHC sa svoje strane angažuje prevodioce ženskog pola radi lakše komunikacije sa korisnicima. Do kraja marta 2018. godine Kutak je radio svakim danom u dve smene, a od aprila radno vreme Kutka bilo je radnim danom od 9h do 16h.

Ovaj projekat je obezbeđivao sledeće usluge: pružanje podrške, edukaciju i savetovanje o dojenju i ishrani novorođenčadi; promovisanje, zaštitu i podršku optimalnoj ishrani odojčadi i dece, distribuciju vode i hrane za decu i održavanje dnevne higijene, kao i ograničene distribucije higijenskih proizvoda. Imajući u vidu da majke i bebe ostaju u Srbiji nekoliko meseci, Kutak razvija i kapacitete za stimulisanje i poboljšanje emocionalne reakcije kao suštinskog dela hranjenja.

Usluge koje su pružale medicinske sestre (uz podršku prevoditeljki) u Kutku za majke i bebe bile su usklađene sa Standardnim operativnim procedurama za ishranu odojčadi i male dece: savetovanje / razgovor sa majkom, podrška u ishrani, merenje beba u cilju utvrđivanja uhranjenosti i razvoja, pružanje pomoći u odeći i higijenskim sredstvima, i terenski rad.

U prva tri meseca 2018. godine, usluge Kutka dobilo je 403 dece i 373 majke, dojilje i trudnice. Kutak je ostao izuzetno važan vid podrške za najugroženije izbeglice i migrante i posle aprila 2019, jer je njegovo upravljanje preuzeo Komesarijat za izbeglice Republike Srbije.