Projekat „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“, uz finansijsku pomoć Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ), realizuje NVO Atina u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Višedimenzionalnost fenomena trgovine ljudima zahteva sistemski angažman i strukturisanu saradnju državnih institucija i organizacija civilnog društva. Iz tog razloga, projekat nudi okvir za osnaživanje svih nacionalnih kapaciteta za davanje pravovremenog i adekvatnog odgovora na probleme s kojima se žrtve i potencijalne žrtve svakodnevno suočavaju.

Cilj projekta je da unapredi kapacitete lokalnih zajednica za efikasno bavljenje uzrocima, a ne samo posledicama trgovine ljudima. Ključnu ulogu u realizaciji projekta imaju predstavnice/i iz policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, lokalnih vlasti, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta, Kancelarija za mlade, škola i organizacija civilnog društva u Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Kragujevcu, Vranju i Subotici.

Glavni ciljevi projekta su usaglašeni sa dokumentom Nacionalnog plana akcije za borbu protiv trgovine ljudima 2013-2018:

– Umrežavanje i jačanje relevantnih lokalnih ustanova u čijem je mandatu borba protiv trgovine ljudima, kako bi se pružala bolja podrška ugroženim grupama, kao i

– Formiranje lokalnih mreža predstavnika ustanova i organizacija u Nišu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Kragujevu, Vranju i Subotici. Pored predstavnica/ka iz policije, u ovim mrežama učešće će uzeti i predstavnice/ci tužilaštava, centara za socijalni rad, škola, zdravstvenih ustanova, lokalnih vlasti, filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, Crvenog krsta, Kancelarija za mlade i organizacija civilnog društva.

Ovakvo umrežavanje ustanova i organizacija biće značajan resurs za planiranje i sprovođenje aktivnosti prikupljanja podataka o fenomenu trgovine ljudima i jačanja kapaciteta lokalnih zajednica za suzbijanje ovog fenomena.

Projekat traje 12 meseci, do decembra 2013. godine. Za više informacija, možete se obratiti Danijeli Korać-Mandić, koordinatorki programa: danijela.nshc@gmail.com

Saznajte više o trgovini ljudima: preuzmite publikaciju NVO Atina „Zaštita žrtava i prevencija trgovine ljudima u Srbiji“